Izbornik jezika

Vijesti

Zanimljive činjenice o otpadu koje niste znali!

 

24.07.2019 14:40
Slika
 
Iako otpad svake godine predstavlja sve veći problem, o njemu se vrlo malo ili gotovo nikako ne govori. Incijative kao i alternative koje razna društva i organizacije za sanaciju otpada promoviraju rijetko nailaze na pozitivne reakcije.

Otpad bi mogao biti gotovo beplatni izvor energije koji još nismo prepoznali i iskoristili. Do 2030. godine imati ćemo 150 milijardi tona otpada na godišnjoj razini. Veći problem je odlaganje te količine. Pozitivan primjer svima nama bi trebale biti zemlje kao što su Švedska, Kina i Slovenija, koje rade na sustavu posebnog spaljivanja otpada u svrhu proizvodnje električne energije.

Zanimljive činjenice koje većina nas nije znala pogledajte u nastavku:
 • 1. Godišnje se baci 1,5 milijardi tona hrane. Ova količina hrane koja završi u otpadu u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi dovoljna je da se tri puta nahrani cijeli svijet.
 • 2. Jednoj plastičnoj boci potrebno je preko 500 godina da se razgradi, dok opušku cigarete treba i do 5 godina.
 • 3. Jedna klasična porodica godišnje baci i do 40 kg plastike, koja se može reciklirati.
 • 4. 1 reciklirana plastična boca uštedi energije dovoljno da sijalica od 60 W svijetli 3 sata.
 • 5. Staklo se može koristiti neograničeno mnogo puta, kao što se može i 100 % reciklirati, dok staklo koje se baci na odlagalište otpada nikada neće biti razgrađeno.
 • 6. 80 % dijelova automobila može da se reciklira.
 • 7. Godišnji sadržaj jedne kante za smeće dovoljan je za rad televizora čak 5 000 sati, dok 1 reciklirana konzerva uštedi energije za rad televizora puna 3 sata.
 • 8. Godišnje se baci 2,12 milijardi tona otpada. Kada bi se ova količina utovarila u kamione, napravili bi 24 prstena oko zemaljske kugle.
 • 9. Prosječno 99% stvari koje kupimo završe u smeću u roku pola godine.
 • 10. Za svaki milijun mobitela koji se recikliraju, može se dobiti 16 tona bakra, 350 kg srebra, 34 kg zlata i 15 kg paladija.
 • 11. Svaka tona recikliranog papira može uštedjeti 3 kubična metra deponijskog prostora, uz to manje je energije potrebno da se dobije papir iz recikliranog papira, nego iz novih sirovina, čak 70% manje.
 • 12. Kada bi se skupile sve plastične boce u Tihom oceanu, kojih pretpostavlja se ima oko 100 milijuna tona, zauzele bi površinu veću od države Texas u SAD-u.
 • 13. Većina otpada ide na odlagalište ili spalionice. Spaljivanje otpada je jedan od najvećih izvora ugljikovog dioksida, koji je jedan od najotrovnijih plinova koje znanost poznaje.
 • 14. Godišnje se baci i do 90% svjetskog elektroničkog otpada u vrijednosti od gotovo 19 milijardi dolara.
 • 15. Recikliranjem jedne aluminijske limenke, za što je potrebno maksimalno 6 tjedana, može se uštedjeti dovoljno energije za slušanje punog albuma na iPodu. 100 ovakvih limenki je dovoljno da osvjetljava jednu prostoriju dva tjedna.
0 0