Recikliranje materijala je veoma važan proces za ekologiju, te ujedno jedan od glavnih zakona svemira…

Eksponencionalni razvoj tehnologije i gospodarstva u svijetu donosi za sobom i neke negativne stvari. Jedna od njih je nagomilavanje otpada, zbog sve češće zamjene i napretka u strojevima.

Ovisnost ljudske civilizacije o materijalnim stvarima, dovodi nas do toga da je recikliranje danas obavezno kako bi se održavala ekologija cijele planete. Kroz ovaj tekst objasniti ćemo vam zbog čega je recikliranje važno.

Recikliranje materijala

Recikliranje materijala predstavlja proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Reciklažni materijal je sve što se može ponovno koristiti, poput:

 • staklo
 • plastika
 • papir
 • metal
 • tetrapak
 • biootpad

Svi ovi materijali mogu se ponovno reciklirati i koristiti.

Zbog čega je recikliranje važno?

Recikliranje materijala je važno kako bi se minimizirala potrošna energije za proizvodnju novih materijala, te se smanjila količina otpada. Ono podrazumijeva postupak prerade otpadnog materijala, te njihovo korištenje u novim proizvodima.

Proces recikliranja je važan jer:

 • Štedi resurse koje nam daje priroda
 • Štedi energiju za ponovno stvaranje oblika i proizvoda
 • Štiti okoliš i ne onečišćuje ga
 • Umanjuje količinu otpada
 • Stvara nova radna mjesta
 • Smanjuje potrošnju

Veoma je važno reciklirati materijale, jer na taj način poštujemo zakone svemira, u kojem se sve reciklira.