„Čovjek je u 20. stoljeću Zemlji vjerojatno napravio više štete nego u njezinoj cijeloj povijesti.“
-Jacques Yves Cousteau

Svakodnevnim napretkom tehnologije rastu i količine otpada koje se u velikom broju nepravilno odlažu. U želji da poboljšamo svoj ekološki otisak, kao zajednica i pojedinac trebamo težiti ispravnom odlaganju otpada, naročito električnih i elektronskih uređaja kao što su mobilni telefoni, računari, televizori, printeri, pečnice, frižideri, elektro motori i slične EE komponete.

U firmi Lucius Vitez naš cjelogodišnji fokus je na stvaranju zdravije i čišće sredine nudeći certificirane i zakonski regulirane usluge recikliranja električnog i elektronskog otpada, kao i informiranje javnosti o važnosti tih akcija. 

U nastavku vam donosimo nekoliko zanimljiv činjenica o EE-otpadu:

  • trenutno se u svijetu reciklira samo cca. 13% e-otpada, dok se odlažu količine između 20 i 50 milijuna metričkih tona,
  • e-otpad predstavlja oko 70 % ukupnog otrovnog otpada. Velike količine olova koje se nalaze u elektronici uzrokuju oštećenja središnjeg i perifernog živčanog sustava, bubrega, jetre i krvi.
  • elektronski predmeti, odnosno mobilni telefoni sadrže velike količine plemenitih metala kao što su zlato, srebro i platina. Stotine milijuna dolara plemenitih metala godišnje završe na odlagalištu otpada.
  • milijun recikliranih mobilnih telefona jednak je 16 000 kilograma bakra, 350 kilograma srebra, 34 kilograma zlata i 15 kilograma paladija.
  • recikliranjem milijun laptopa uštedi se dovoljno za godišnje korištenje električne energije u cca. 3500 kućanstava,
  • potrebno je 244 kilograma nafte, 21 kilogram kemikalija i 1,5 tona vode za proizvodnju jednog kompjutera i monitora,
  • posebno opasnim EE-otpadom smatraju se monitori i televizori koji sadrže katodne cijevi, LCD monitori i televizori, plazma televizori, te prijenosni DVD uređaji s LCD zaslonom,
  • velike količine otpada, deklarirane kao e-otpad to zapravo nisu, već elektronička oprema i dijelovi koji bi se mogli prenamijeniti i ponovo koristiti,
  • prema statistikama svjetskih organizacija, e-otpad je najbrže rastuća vrsta komunalnog otpada u svijetu, nakon čega dolazi plastika i papir.

Pametnim odlaganjem otpada, reciklažom, prenamjenom proizvoda i ponovno upotrebnom doprinosimo okolišu i javnom zdravlju.

Pametno djeluj danas, da bi bolje živjeli sutra.