Izbornik jezika

Recikliranje

Slika 60
Slika
Predstavlja proces fizičkog i kemijskog izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje u iste ili slične svrhe.
To uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu, te naposlijetku izradu novog proizvoda iz iskorištenog materijala.

Otpad je nužno sakupljati prema vrsti i odvojeno od drugog otpada, kako bi se mogao reciklirati.
Ovom djelatnošću se postiže štednja sirovih/prirodnih resursa, zaštita životne sredine, štednja energije, te smanjenje prostora koji klasične deponije otpada zauzimaju.
0 0