Najefikasnija metoda za suočavanje s problemom nagomilavanja otpada je prevencija njegovog nastajanja. To je ujedno i najpovoljniji način za borbu s otpadom te čini najvažniji segment sustava za gospodarenje otpadom i zaštitom okoliša.

Mjere za smanjenje, tj. prevenciju stvaranja otpada podrazumijevaju primjenjivanje odgovarajućih postupka tijekom proizvodnih i uporabnih procesa. Tako se otpad smanjuje količinski, volumenski i eliminiraju se štetni sastojci za prirodu.

Mjere za prevenciju nastajanja otpada

Kako bi se količina otpada smanjila, nužne su mjere u proizvodnji i potrošnji materijala.

Kod proizvodnje materijalnih stvari potreban je razvoj:

 • Čišće proizvodnje
 • Reciklaže starih materijala i energije
 • Proizvodnje s materijalima koji ne stvaraju otpad
 • Korištenja sekundarnih sirovina

Korištenje, tj. potrošnja materijala koji su podložni stvaranju otpada obuhvaća razvoj:

 • Korištenja s manjim mogućnostima stvaranja otpada
 • Racionalnog korištenja i postupanja s otpadom koji nastaje

Osim toga, mjere za prevenciju nastajanja otpada uključuju i edukaciju svih sudionika u proizvodnji i korištenju te kontinuiranu provedbu marketinških poruka s ciljem smanjenja otpada.

Postoje još i direktne i indirektne mjere za prevenciju, koje mogu uključivati razne druge segmente.

Direktne mjere za prevenciju otpada:

 • Uvođenje kaucija
 • Eko porez
 • Korištenje alternativnih materijala s manjim potencijalom stvaranja otpada
 • Čišći proizvodni procesi

Indirektne mjere za prevenciju otpada:

 • Razvoj reciklažnih materijala
 • Promjena proizvoda korištenjem reciklažnih materijala
 • Izravno korištenje otpada (npr. materijali od srušenih zgrada)

Prevencija stvaranja otpada je glavni i ključni čimbenik brige oko okoliša, jer ona suzbija samu srž problema. Ako se otpad stvara u malim količinama, njegovo zbrinjavanje i uništavanje je puno jednostavnije od velikih količina otpada.