Kako bi se smanjila količina otpada koja zadnjih godina ubrzano raste, jedna od mjera prevencije nastajanja je ponovna upotreba.

Recikliranje i ponovna upotreba

Mnogi ljudi i dalje ova dva pojma smatraju jednakima, no oni to nisu. Najlakše ćemo ih objasniti putem popularnih simbola recikliranja, kojeg možete pronaći na raznim proizvodima. To je Mobiusova petlja, koja najbolje pojašnjava princip 3R:

  • Reduce (smanjivanje)
  • Reuse (ponovna upotreba)
  • Recycle (recikliranje)

Ponovna upotreba otpada

Proces ponovne upotrebe predstavlja promjene prvobitne namjene otpada od proizvoda. Prilikom manjih fizičkih promjena, otpad:

  • Ne mijenja kemijski sastav
  • Ne trpi veće mehaničke promjene
  • Gotovo ne mijenja izgled

Najlakši primjer za ovo su:

  • Staklene posude za zimnicu
  • Stare novine kao dekoracija
  • Čuvanje odjeće za djecu za neke novije generacije

Recikliranje materijala

Recikliranje je potpuno drugačija stvar od ponovne upotrebe, jer ono predstavlja preradu otpada. Za razliku od ponovne upotrebe gdje se stvari ne mijenjaju ili trpe minimalne promjene, kod recikliranja se vrši kompletna fizička promjena materijala, a kod nekih materijala i kemijska promjena.

Reciklaža i ponovna upotreba otpada su jedan od temelja za smanjenje zagađenosti i efikasne potrošnje materijala.