LUCIUS d.o.o. - Recycle - Reuse - Reduce - O nama

INDUSTRIJSKA AMBALAŽA I POTREPŠTINE

ELEKTROMOTORI

O nama

o nama x23

german f gb f

NAŠA KOMPANIJA

Poduzeće LUCIUS d.o.o. , osnovano je u Vitezu 2013 godine, a sa namjerom da se bavi posredovanjem, trgovinom, demontažom, jedna smo od rijetkih firmi u regionu koja posjeduje know how i operativu za sanaciju azbesta po europskim standardima. Zbog odgovornosti prema okolini radimo na očuvanju prirodnih resursa i okoliša aktivno radimo i na recikliranju svih materijala sa akcentom na elektronski i elektronički otpad. Važno je napomenuti da poduzeće LUCIUS posjeduje sve važeće dozvole za obavljanje svojih djelatnosti od nadležnih institucija u BiH.

NAŠA VIZIJA i MISIJA

Želimo biti jedna od vodećih kompanija na ovim prostorima u kompletnom recikliranju otpada svih vrsta, sa naglaskom na recikliranje električnog i elektroničkog otpada, namjera nam je upozoriti na opasnost od azbesta i promovirati njegovo profesionalno saniranje i zbrinjavanje.

Nastali smo sa namjerom da nudimo profesionalne i vrhunske usluge recikliranja  i oporabe materijala po svjetskim standardima uz posebnu brigu o okolini.

NAŠE KOMPETENCIJE

Koristimo sve resurse i znanje našeg osnivača kompanije BASKARD AG kako bi u što kraćem roku usvojili najnovije tehnologije, posjedujemo veliki broj strojeva koji omogućavanju profesionalno recikliranje za sigurnost ljudi i okoliša. Također je važno napomenuti  da posjedujemo sve važeće dozvole za obavljanje svojih djelatnosti od nadležnih institucija u BiH.

 


Foto Galerija