LUCIUS d.o.o. - Recycle - Reuse - Reduce - Katalog

Rabljena oprema i strojevi: Lucius d.o.o Vitez je izdao novi Katalog (download)

mate

Poštovani klijenti,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je naša Kompanija izdala novi Katalog "Rabljena oprema i strojevi".

Lucius d.o.o. kompanija već duže vrijeme promoviše upotrebu neke stvari iznova, bilo u izvornoj namjeni ili nekoj novoj. To i iz razloga što u širem
ekonomskom smislu ponovno korištenje omogućuje dostupnost kvalitetnih proizvoda ljudima sa ograničenim
materijalnim sredstvima.

Koncept ponovnog korištenja je najzastupljeniji u zemljama u razvoju. U usporedbi sa recikliranjem, ponovno korištenje pomaže uštediti vrijeme, novac, energiju i sirovine.
Najbolji primjeri ponovnog korištenja su: protektiranje guma, višekratna uporaba plastičnih kutija, kontejnera, ambalaže
od mlijeka, toneri od printera, boce za pivo, stari nemještaj.
Naši primjeri su: ponovno korištenje elektro motora, elektromagnetnih sklopki, elektro ormara, električnih sklopova koji ne zastarijevaju, razni elektro i motorni strojevi, električni i metalni otpad... pa smo se tim u vezi odlučili da izdamo novi Katalog koji sadrži desetine artikala iz kategorije "Rabljena oprema i strojevi", a sve kako bi smo našim klijentima omogućili kupovinu koja će im uštedjeti vrijeme i novac, odnosno, kako bi smo time podržali faktore domaće ekonomije.

Klikom na link DOWNLOAD možete pregledati i učitati Katalog (u PDF formatu) na Vaš računar.

 

Save

Save

Save