LUCIUS d.o.o. - Recycle - Reuse - Reduce - SMANJENJE

Smanjenje

reducex25

german f gb f

SMANJENJE Je proces i politika smanjenja količine otpada proizvedenog od strane osobe ili društva.

Smanjenje otpada uključuje napore kako bi se smanjila uporaba resursa i energije tijekom proizvodnje. Za iste komercijalne proizvode, obično se koristi manje materijala, i manje otpada se proizvodi. Smanjenje otpada obično zahtijeva poznavanje proizvodnog procesa, od kolijevke do groba analizu (praćenje materijala od ekstrakcije do njihovog povratka u zemlju) i detaljno poznavanje sastava otpada.

Glavni izvori otpada variraju od zemlje do zemlje. U Velikoj Britaniji, većina otpada dolazi od gradnje i rušenja zgrada, nakon čega slijedi rudarstvo i vađenje, industrija i trgovina. Kućni otpad predstavlja relativno mali udio ukupnog otpada.

U hijerarhiji otpada, najučinkovitiji pristupi u gospodarenju otpadom su na vrhu. Za razliku smanjivanje otpada, gospodarenje otpadom fokusira se na obradu otpada nakon što je stvoren, koncentrirajući se na ponovnu uporabu i recikliranje do energetskih transformacija.


Foto Galerija