LUCIUS d.o.o. - Recycle - Reuse - Reduce - PONOVNO KORIŠTENJE

Ponovno korištenje

reusexx24

german f gb f

Odnosi se na ponovno korištenje proizvoda i materijala nakon što je već korišten. To uključuje konvencionalnu primjenu u kojoj se proizvod koristi ponovno za istu funkciju. Nasuprot tome, recikliranjem proizvod se razbije u sirovine koje se koriste kako bi dobili nove proizvode. Uzimanjem korisnih proizvoda, bez prerade, može se uštedjeti vrijeme, novac, energiju i resurse.

Povijesno gledano, financijski motiv je bio jedan od glavnih pokretača ponovnu uporabu. U zemljama u razvoju ovim putem se može dovesti do vrlo visoke razine ponovne uporabe.

Jedan primjer konvencionalnog ponovnog korištenja je prag isporuka mlijeka u bocama, drugi primjeri uključuju protektiranje guma i korištenje povratnih za višekratnu upotrebu plastičnih kutija, kontejnera, umjesto jednokratne kutije. Naš primjer je ponovno korištenje električnog i metalnog otpada, ponovno korištenje elektromotora, električnih sklopova koji ne zastarijevaju, te različitih metalnih proizvoda, koji imaju identična svojstva kao i novi.


Foto Galerija