Novosti

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Poštovani građani Viteza i Lašvanske doline,

s obzirom na to da su u zadnje vrijeme učestali napadi na našu kompaniju, bili smo odlučili da se ne upuštamo u bilo kakve rasprave, ali ipak ljudima koji su neupućeni moramo razjasniti neke detalje, kako ne bi bilo da šutimo i krivi smo.

Prije svega, ljudi koji organizirano rade na potkopavanju našeg biznisa – što je naravno njihovo demokratsko pravo; lobiranje, sazivanje udruženja, dijeljenje letaka, pritisak na predsjednike mjesnih zajednica itd. nisu nikakvi ekološki aktivisti. Njihove aktivnosti se isključivo svode u prvom redu na interes i osvetu. Osim ovih javnih aktivnosti kojima ste zadnjih dana svjedoci, moramo istaknuti da je našem suvlasniku i njegovoj obitelji upućena prijetnja smrću, o čemu je uredno obavještena Policija i o tome postoji zapisnik (sve dokaze naših navoda imamo na uvid).

Odjednom shvatite da su se protiv vas po pitanju ekologije ujedinile boračke organizacije HVO (HVIDR – a Vitez i HVDR – a Županije Središnja Bosna) i ARBiH (RVI – Ratni Vojni Invalidi Vitez, JOB – Unija Veterana Vitez) koje nikada nisu sjele bilo što dogovarati, onda morate shvatiti da da ste državni neprijatelj ili iza toga postoji nešto više? Da postoji!

Kada je u pitanju okolinska dozvola firme LUCIUS d.o.o. radi se o četvrtom produženju iste, a količine otpada odnose se na količine otpada koje planiramo preraditi, a to ne mora značiti da ćemo ih i preraditi, te na količine opasnog otpada koje možemo (ako se ukaže potreba) privremeno (ne trajno) skladištiti, do predaje na adekvatno zbrinjavanje. Sve količine primljenog i predanog otpada se prijavljuju Fondu za zaštitu okoliša, tako da Fond u svakom momentu ima uvid u stanje otpada kod nas.

Vrste otpada kojima smo radili u do sada (10 godina) su ukupno 12 šifri tj. vrsta otpada i to:

Br. Šifra otpada – Naziv Otpada
1 16 02 16 Komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
2 17 04 01 Bakar, bronca, mjed
3 17 04 02 Aluminij
4 17 04 03 Olovo
5 17 04 05 Željezo i čelik
6 17 04 11 Kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10
7 19 12 02 Željezni metali
8 20 01 36 Odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
9 20 03 01 Miješani komunalni otpad
10 13 03 06* Klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, osim onih navedenih pod 13 03 01
11 20 01 33* Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
12 17 06 05* Građevinski materijali koji sadrže azbest

Od toga tri sa zvjezdicom – što znači opasni otpad i to; ulja izvađena iz uređaja, akumulatori od vozila te Lesonit s azbestom s krovova, ovakve vrste otpada svatko ima u svojoj garaži.
Sve ostale šifre tražene u dozvoli su rezerva ukoliko bi se otvorio neki novi posao.

Prema zakonu dužni smo raditi niz kontrola i napominjemo da do sada nismo imali niti jedan negativan inspekcijski nadzor. Svake dvije godine radimo liječnički pregled svih 45 zaposlenih djelatnika i u proteklih 10 godina nismo imali niti jednu preporuku ljekara da je neka bolest vezana uz posao koji djelatnici rade (medicinska dokumentacija dostupna na zahtjev). Nedavno smo radili i dokument o procjeni rizika za radna mjesta i on je dostupan na uvid.

Kada je u pitanju spominjanje radijacije to je najbolji način da se vidi da taj netko tko nas proziva nema elementarno znanje o onome o čemu priča. Naime preko granice niste u mogućnosti prevesti niti komad gromobrana da se to ne zabilježi, a da ne spominjemo kamione i kamione materijala.

U zapadnoj Europi u nekim zemljama kazna za prekomjernu radijaciju robe je oduzimanje vozila i robe. Kako bi se uvjerili jesu li naši navodi točni, predlažemo da svi koje to zanima kontaktiraju državnu agenciju za zračenje www.darns.gov.ba koja će im odgovoriti na pravi način. Pored toga, ne treba ni spominjati koliko strane agencije (prvenstveno Amerikanci) nadziru kretanje radio aktivnih tvari po BiH zbog terorizma. Jedina mogućnost da nešto bude ozračeno je da je izvađeno iz prostora ili uređaja rendgenskih aparata ili gromobrana koji su korišteni za vrijeme SFRJ.

Da nas građani ne bi pogrešno razumjeli, niti jedna industrija nije bez utjecaja na okoliš pa tako nije ni naša. Zato i tražimo okolišnu dozvolu na kojoj nam se propisuju mjere koje trebamo ispoštovati da bi bili što manji zagađivač, a te mjere mi u cijelosti poštujemo. Kao dokaz tome voljni smo na uvid dati sve zapisnike o inspekcijskim nadzorima, kontrolama vode zraka itd.

Naši susjedi koji žive blizu naše firme, na žalost, žive gotovo u Industrijskoj zoni koja postoji od 1918 godine, a takva zona je PC 96, takva zona je Vitezit, takva zona je i Željezara Zenica. Samim tim ,na žalost, ne možemo imati seosku idilu bez prašine mirisa itd. Naš direktor također živi 295 metara udaljen od kompleksa firme, pa zar bi on trovao svoju obitelj?

Žalosno da nitko od ljudi koji okolo iznose razne primjedbe, nikada nije nazvao ili pitao da dođe u posjetu našoj kompaniji kako bi vidio čime se zapravo bavimo, što mi to prerađujemo, na koji način itd., počevši od ljudi s kojima surađujemo, dijelimo dvorište pa dalje.

Dobro je davati primjedbe na nečiji rad ali samo argumentirano, a ne iz osvete ili mržnje. Izjave o tome da je nešto kancerogeno da netko nekoga truje i sl. su ozbiljne optužbe koje traže dokaze i hitno djelovanje ukoliko su istinite.

Sve što smo naveli možemo potkrijepiti različitim dokazima, jer mi smo društveno odgovorna kompanija koja radi na dobrobit svog grada i okoline. Na sve svoje stavove potpisujemo se imenom nismo nikakva ilegalna grupa, svi naši podaci su javni.

U Vitezu, 12.02.2024 godine.