Novosti

Uz svjetski dan obnovljivih izvora energije: Lucius pravi iskorak ka energetskoj samoodrživosti

Svjetski dan obnovljivih izvora energije obilježava se svake godine 26. travnja, na dan černobilske nuklearne katastrofe koja se dogodila 1986., s ciljem da se osvijesti potreba za istraživanjem i primjenom obnovljivih izvora energije – vjetra, sunca, vode, biomase, geotermalnih izvora.

Europska komisija donijela je Zeleni plan s ciljem da Europa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralan kontinent. To je veliki izazov, ali i prilika za sve države članice EU. Europska energetska tranzicija nalazi se na snažnoj prekretnici i povećanje udjela obnovljivih izvora smatra se ključnim za ostvarenje postavljenih klimatskih i energetskih ciljeva.

Bosna I Hercegovina do 2035. godine 40 posto električne energije treba da proizvodi iz obnovljivih izvora

Da bi dostigla taj cilj BiH svake godine u izgradnju malih hidroelektrana, vjetroelektrana, fotonaponskih elektrana i elektrana na bio gorivo trebala bi da investira oko 220 milijuna KM. Strategijom je predviđeno da se instalirana snaga malih hidroelektrana sa sadašnjih 180 megavata do 2035. godine poveća na 400 MW. Postojeću snagu fotonaponskih elektrana sa 50 MW treba povečati na čak 700 MW, a vjetroelektrana sa 140 MW na 1.000 MW.

Projekcije za razvoj obnovljivih izvora energije ambiciozne su i zahtijevaju značajna ulaganja te ozbiljno planiranje, ali ih možemo potkrijepiti velikim, iako još nedovoljno iskorištenim potencijalom kojim Bosna I Hercegovina obiluje.

Solarne elektrane- isplativa investicija koja štiti okoliš

Solarne elektrane su isplativa investicija jer je očekivani povrat za pet do šest godina, a rok trajanja solarnih panela 25 godina.

Osim toga, one daju svoj mali, ali vrijedan doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena jer takva proizvodnja energije ne zagađuje okoliš ispuštanjem CO2, te ne doprinosi rastu globalne temperature. Isto tako, one smanjuju našu ovisnost o fosilnim gorivima i tako nas čine energetski neovisnim što je izuzetno važno za svaku državu, pa tako i našu.

Lucius pravi iskorak ka energetskoj samoodrživosti

Sve prednosti korištenja obnovljivih izvora energije prepoznaje i poduzeće Lucius d.o.o, pa je jedan od njegovih strateških projekata u ovoj godini izgradnja solarne elektrane na krovovima poslovnih objekata.

Projekat je vrijedan oko 380 000 KM., a elektrana ukupne snage 220 kilovata proizvodit će energiju koja će se koristiti isključivo za vlastite potrebe i u potpunosti će biti dostatna za poslovanje poduzeća.


Ova solarna elektrana ne samo da će nam donijeti ekonomske benefite, već pokazuje i našu ekološku osvještenost jer će nam ovakav način proizvodnje električne energije omogućiti smanjenje utjecaja našeg poslovanja na okoliš.”, rekao je direktor poduzeća Matija Marjanović.


Postavljane solarnih panela trebalo bi biti dovršeno do kraja svibnja, pa se očekuje da
sredinom godine elektrana bude puštena u rad.