Novosti

Obilježen svjetski dan voda: Svaka treća osoba na Planeti bez sigurne vode

Jučer je obilježen 30. po redu Svjetski dan voda, i ovaj put nosi poruku Budi promjena koju
želiš vidjeti u svijetu.

Ovogodišnji Svjetski dan voda govori o nužnosti ubrzanja promjena koje su neophodne kako bi
se riješila kriza povezana s opskrbom vode i kanalizacijom.

Svjetski dan voda međunarodni je dan koji se obilježava 22. ožujka, a njegovim obilježavanjem
slavi se voda i podiže svijest o više od dvije milijarde ljudi koji trenutno žive bez pristupa
sigurnoj vodi. Ujedinjeni narodi, kao i svake godine, naglašavaju važnost vode, kao i važnost
upravljanja i održavanja vodenih ekosustava kroz svoju kampanju i potiču na aktivnosti koje
osiguravaju postizanje ciljeva UN-ove Agende 2030 održivog razvoja: Voda i odvodnja za sve do 2030. godine

Nakon konferencije UN-a u Rio de Janeiru 1993. godine odlučeno je da će se svake godine na
ovaj datum diljem svijeta obilježavati Dan voda i podsjećati na važnost vode te podizati svijest o
zajednicama koje nemaju pristup sigurnoj vodi. Svake godine druga tema je u fokusu, a
kampanja redovito ukazuje na načine na koje svaka osoba pojedinačno može pomoći u
smanjenju nestašice vode, suša, onečišćenja, poplava, kao i u borbi protiv klimatskih promjena.

Velike količine otpada u rijeci Drini, fotografirano 23.01.2023.

Voda utiče na nas ali i na sve oko nas i zbog toga je potrebno da svi poduzmu akcije.
Svi mi, pojedinci, društvene zajednice, institucije, ministarstva i mediji pojedinačno i zajedno
možemo napraviti razliku:
– promjenom načina na koji sada koristimo vodu,
– upozoravanjem i pozitivnim uticajem na druge koji rasipaju i zagađuju vodu,
– donošenjem boljih propisa u cilju zaštite voda i upravljanja vodama,
– podizanjem svijesti pojedinaca i društva kroz povećanje broja edukativnog sadržaja u
medijima koji se tiče zaštite voda…
Jednostavno je!

NAUČI!
Narušavanje prirodnog ciklusa vode potkopava napredak u svim sferama života. Od očuvanja
zdravlja i životne sredine, pojave gladi, sigurnosti poslova, kvalitetnog obrazovanja, jačanja
ekološki prihvatljivih proizvoda i industrije, pa sve do moguće pojave velikih prirodnih
katastrofa, ali i ratova.

Još 2015.g. svijet se obvezao na održivi razvoj kao cilj koji je potrebno ispuniti do 2030.g. Dato je
obećanje da će svi u okviru svojih mogućnosti čuvati vodu i upravljati sa njom na siguran način,
a prema njoj se odnositi zaštitnički. Trenutno je svijet daleko od ispunjenja tog cilja održivog
razvoja, prvenstveno da će do 2030.godine svi imati vodu i kanalizaciju.

U svijetu, više od milijardu ljudi, ogroman broj škola, zdravstvenih i drugih ustanova nemaju
sigurnu vodu i uvjetne toalete koji su im prijeko potrebni kao osnovno ljudsko pravo. Kod
nas je situacija nešto bolja, sretni smo zbog dostupnosti tog ogromnog prirodnog resursa,
međutim, ako se odnos prema tome ne promijeni, u budućnosti će nas dočekati veliki problemi.

Rijeka Una jedna je od najčišćih I najljepših Rijeka u BiH

PODIJELI!
Sve što trebamo uraditi je početi razgovarati o temi. Na društvenim mrežama, društvenim
događajima, uz jutarnju kavu, večernje piće… 

DJELUJ!

Izaberite jednu ili više akcija.

Štediti vodu – kraće tuširanje, zatvaranje vode tijekom četkanja zuba, pranja posuđa, pripreme
obroka. Popravak vodokotlića koji cure, slavina koje kapaju…

Zaustaviti zagađenje okoliša – hranu, ulje, lijekove ne bacati u wc školjku i odvode, redovito
prazniti septičke jame na sanitarno prihvatljiv način, prijava nadležnim organima svako
zagađenje okoliša…

Hraniti se zdravije – birati lokalnu sezonsku hranu i hranu za čiju proizvodnju je potrebno
potrošiti manje vode…

Čuvati okoliš – zasaditi drvo, smeće bacati u posude predviđene za to, početi odvajati otpad na
mjestu nastanka u kućnim uvjetima…

Organizirati ili se priključiti akcijama čišćenja – proljeće je idealno vrijeme za akcije
čišćenja oko kuća i zgrada, u naseljima, korita rijeka, šuma…