LUCIUS

Sinonim za kvalitetnu i profesionalnu uslugu u poslovima recikliranja, demontaže i trgovine.

Saznajte više

Predstavlja proces fizičkog i kemijskog izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje u iste ili slične svrhe.

Predstavlja proces promjene prvobitne namjene proizvoda, tj. otpada, kako bi se koristio u druge svrhe.

Predstavlja proces prevencije ili sprječavanja nastanka otpada, prije nego što određeni materijal, proizvod ili tvar postane otpad.

Otkupljivanje i preuzimanje sekundarnih sirovina

Naše usluge možete poručiti i putem e-maila. Dovoljno je da kliknite na ikonu "poruči uslugu", detaljno popunite formular i kliknite na ikonu "pošalji".

Poruči uslugu

O nama

Poduzeće Lucius, smješteno u Vitezu, osnovano je 2013. godine BiH i Švicarskim kapitalom u cilju pružanja usluga recikliranja i demontaže, sa naglaskom na zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada. Usporedno sa razvojem reciklažne djelatnosti, razvila se i trgovinska djelatnost, gdje smo se prodajom industrijske opreme i strojeva na tržištu BiH i okolnih zemalja nametnuli kao ozbiljan faktor, svoju robu plasirali smo i u daleki Iran.

luciusvitez

Saniranje azbesta

Lucius d.o.o. posjeduje sve važeće dozvole kao i svu profesionalnu opremu propisanu po najstrožim standardima za obavljanje djelatnosti sanacije azbestnog otpada.

Prodaja rabljene opreme i strojeva

Obzirom da u otpadu za recikliranje dobivamo materijale za koje procjenjujemo da se ponovno mogu iskoristi iste stavljamo na oglasnik OLX.